2020

Calendarul de activități de și pentru tineret al Centrului de tineret Axis - P1

2019

OMTS nr 455/2019, publicat in data de 21.03.2019 in Monitorul Oficial nr. 221 si Anexa la OMTS (Metodologia)

2018

Şcoală de Vară pentru Voluntari

Promovarea voluntariatului, a educaţiei civice şi a implicării sociale a fost scopul proiectului organizat de DJST Mureş sub forma unei Şcoli de vară prin implicarea activă în comunitate şi dezvoltarea aptitudinii şi personalităţii tinerilor prin workshopuri, evenimente, întâlniri.

Teatru Forum Ed. a III-a

Teatru Forum a fost organizat a 3-a oară în parteneriat cu Palatul Copiilor Târgu-Mureş, având o temă destul de actuală - prevenirea consumului de droguri în rândul tinerilor. Tinerii au prezentat o scenă de teatru, prin care au încercat să scoată în evidenţă pericolele consumului de droguri, după care a avut loc o discuţie pe această temă, multe aspecte necunoscute de ei fiind clarificate de reprezentantul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mureş. Proiectul este unul de depistare şi de dezvoltare a tinerilor cu un potenţial ridicat de creativitate.

Start pentru talentaţi! 

Proiectul Start pentru talentaţi! s-a desfăşurat săptămânal începând cu 15 septembrie în sala de conferinţă al Centrului de Tineret Axis. Fiecare întâlnire a avut o temă diferită, au participat mulţi tineri din şcoli, licee, programul concentrându-se asupra dezvoltării complexe a capacităţii de creaţie, de creativitate şi de mobilizare a resurselor în vederea atingerii performanţei superioare. În competenţa grupului au făcut face parte tineri cu înclinaţii diferite din domeniul tehnic, filologic, artistic, sportiv.

Centrul de Tineret AXIS


Centrul de Tineret AXIS funcţionează în cadrul DJST Mureş. Centrul oferă tinerilor din zonă un cadru adecvat de comunicare, exprimare şi informare. Scopul centrului de tineret: dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii de informare şi consiliere, precum şi alte activităţi educative şi recreative acordate tinerilor în diverse domenii în vederea pregătirii lor pentru o societate modernă şi europeană.

Centrul se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 ani, fără nicio discriminare. 

 

Calendar Centru de Tineret Axis DJST Mures


OMTS nr. 322/04.04.2017, referitor la Metodologia privind organizarea, functionarea si finantarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret le gasiti aici: 

Accesați calendarul centrului de tineret axis Mures aici

 

Obiective:


  • Dezvoltarea de servicii de informare, consiliere şi consultanţă pentru tineri;
  • Implicarea tinerilor în alegerea şi derularea unor activităţi recreative;
  • Creşterea capacităţii tinerilor de a se implica şi de a organiza activităţieducative, culturale şi sportive

 

Atribuţiile Centrului de Tineret AXIS


  • Promovează servicii de informare, consultanţă şi consiliere pentru tineret;
  • Facilitează accesul tinerilor şi al organizaţiilor neguvernamentale de tineret la aceste servicii;
  • Asigură informarea, consilierea şi consultanţa tinerilor în domenii de interes specific;
  • Asigură distribuirea informaţiilor de interes general prin intermediul mass-media, pliantelor, materialelor de reclamă;
  • Asigură elaborarea şi actualizarea bazei de date cu informaţii de interes pentru tineri; 
  • Colaborează cu instituţiile statului în vederea identificării de soluţii la problemele tinerilor; derulează programe proprii, specifice zonei în care funcţionează, în colaborare cu instituţiile administraţiei publice locale;

 

Infrastructura


Infrastructura centrului de tineret: CT AXIS dispune de o sală de 35 de persoane, unde se pot desfăşura activităţi diverse pentru tineret: seminarii, conferinţe, cursuri, team-building, etc.

De asemenea centrul are în dotare 2 videoproiectore , ce pot fi folosite gratuit de către organizaţiile partenere.

Internetul poate fi accesat gratuit de către tineri în sala de calculatoare al centrului de tineret.