Centrul de Tineret AXIS


Centrul de Tineret AXIS funcţionează în cadrul DJST Mureş. Centrul oferă tinerilor din zonă un cadru adecvat de comunicare, exprimare şi informare. Scopul centrului de tineret: dezvoltarea şi diversificarea ofertei de servicii de informare şi consiliere, precum şi alte activităţi educative şi recreative acordate tinerilor în diverse domenii în vederea pregătirii lor pentru o societate modernă şi europeană.

Centrul se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 ani, fără nicio discriminare. 

 

Calendar Centru de Tineret Axis DJST Mures


OMTS nr. 322/04.04.2017, referitor la Metodologia privind organizarea, functionarea si finantarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret le gasiti aici: 

Accesați calendarul centrului de tineret axis Mures aici

 

Obiective:


  • Dezvoltarea de servicii de informare, consiliere şi consultanţă pentru tineri;
  • Implicarea tinerilor în alegerea şi derularea unor activităţi recreative;
  • Creşterea capacităţii tinerilor de a se implica şi de a organiza activităţieducative, culturale şi sportive

 

Atribuţiile Centrului de Tineret AXIS


  • Promovează servicii de informare, consultanţă şi consiliere pentru tineret;
  • Facilitează accesul tinerilor şi al organizaţiilor neguvernamentale de tineret la aceste servicii;
  • Asigură informarea, consilierea şi consultanţa tinerilor în domenii de interes specific;
  • Asigură distribuirea informaţiilor de interes general prin intermediul mass-media, pliantelor, materialelor de reclamă;
  • Asigură elaborarea şi actualizarea bazei de date cu informaţii de interes pentru tineri; 
  • Colaborează cu instituţiile statului în vederea identificării de soluţii la problemele tinerilor; derulează programe proprii, specifice zonei în care funcţionează, în colaborare cu instituţiile administraţiei publice locale;

 

Infrastructura


Infrastructura centrului de tineret: CT AXIS dispune de o sală de 35 de persoane, unde se pot desfăşura activităţi diverse pentru tineret: seminarii, conferinţe, cursuri, team-building, etc.

De asemenea centrul are în dotare 2 videoproiectore , ce pot fi folosite gratuit de către organizaţiile partenere.

Internetul poate fi accesat gratuit de către tineri în sala de calculatoare al centrului de tineret.