Raport final CLPT 2021 organizat de DJST Mureș

Rezultate  Concurs local de proiecte de tineret organizat de DJST Mures - Etapa de verificare tehnică și financiară

 

Rezultate  Concurs local de proiecte de tineret organizat de DJST Mures - Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului, partenerului și a proiectului: Raport final

 

Rezultate  Concurs local de proiecte de tineret organizat de DJST Mures - Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității solicitantului, partenerului și a proiectului: Raport preliminar

 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș organizează în perioada 14 iunie- 26 noiembrie 2021 Concursul local de proiecte de tineret. Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret este de 96.100 lei, cu o limită maximă pe proiect de 28.830 lei.

Pentru Concursul Local de Proiecte de Tineret 2021 prioritățile și măsurile indicative sunt următoarele:

Prioritatea 1. Facilitarea și asigurarea incluziunii tinerilor marginalizați sau excluși social cu măsurile indicative:Asigurarea accesului egal al tinerilor marginalizați sau excluși social la medii de învățare non-formală, prin abordarea dimensiunilor incluziunii;Îmbunătățirea competențelor tinerilor marginalizați sau excluși social, în vederea incluziunii sociale.

Prioritatea 2. Împuternicirea tinerilor să acționeze ca factori de schimbare pentru crearea unor comunități durabile cu măsurile indicative:Inițierea de acțiuni prietenoase față de mediu prin identificarea și aplicarea de soluții inovative; Promovarea voluntariatului si a implicarii civice a tinerilor în cadrul comunităților în care trăiesc; Încurajarea dialogului responsabil între tinerii din mediul rural și reprezentanții autorităților publice, incluziunea tinerilor în viața comunității și creșterea rolului pe care aceștia îl au în procesul de luare a deciziilor.

Prioritatea 3. Crearea de oportunități care să faciliteze accesul tinerilor la locuri de muncă de calitate cu măsurile indicative:  Dobândirea de competențe adaptate viitorului muncii prin educație non-formală, formare sau voluntariat, în vederea unei mai bune inserții profesionale pe piața muncii;Oferirea de servicii de consiliere și orientare în carieră, în vederea unei mai bune adaptabilități la piața muncii.

Prioritatea 4. Promovarea educației non-formale, inclusiv prin folosirea mijloacelor de comunicare on-line cu măsurile indicative: Dezvoltarea de competențe transversale necesare tinerilor pentru a fi activi în comunitate; Dezvoltarea de competențe digitale necesare tinerilor în procesul de învățare non-formală, adaptate la contextul actual; Conștientizarea și prevenirea riscurilor privind siguranța și formele de dependență generate de utilizarea inadecvată a internetului; Creșterea accesibilității la proiectele europene de tineret, oferirea de sprijin și informații tinerilor; Consolidarea sectorului de tineret în mediul rural și susținerea educatorilor, lucrătorilor de tineret, structurilor informale și formale de reprezentare a tinerilor din mediul rural sau care oferă servicii acestora; Facilitarea accesului tinerilor din mediul rural la o educație de calitate și oportunități de dezvoltare personală, profesională și socială în limba maternă.

Prioritatea 5. Promovarea educației pentru sănătate, prevenției și a unui mod de viață sănătos cu măsurile indicative:Promovarea unui stil de viață sănătos, prin dobândirea unor comportamente și atitudini corecte față de nutriție, activități fizice, petrecere a timpului liber etc; Conștientizarea și prevenirea riscurilor legate de consumul de substanțe psihoactive ilicite;

Promovarea de servicii de consiliere a tinerilor afectați psiho-emoțional în urmă măsurilor impuse de prevenire a răspândirii și contaminării SARS-COV-2.

Prioritatea 6. Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură cu măsurile indicative: Facilitarea accesului la activități culturale; Stimularea creativității tinerilor în domeniul cultural artistic; Conștientizarea identității naționale prin păstrarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești; Dezvoltarea oportunităților culturale pentru tinerii din mediul rural și promovarea consumului cultural, diversității culturale a identității locale, regionale și europene în rândul acestora.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare. Fiecare solicitant poate depune maximum 1 proiect pe prioritate. Contestațiile la Concursul local se depun pe adresa de e-mail [email protected] .

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Mureș (www.djstmures.ro) sau de la adresa de mail [email protected].

Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret 2021 poate fi descărcată aici.

Ghidul solicitantului poate fi descărcat aici.

Calendar de desfășurare

Data/ Perioadă

Etapă

Observații/ Comentarii

19 mai 2021

OMTS de aprobare a metodologiei să fie publicat în MOf

 

21-31 mai 2021

Pregătirea și publicarea anunțului de participare în Monitorul Oficial al României și 2 cotidiene și pe site-ul DJST/DSTMB

Fiecare direcție publică anunțul de participare elaborate de MTS

31 mai 2021este termen limită de aparitie a anunțului de participare

14-30 iunie 2021

Perioada de depunere a proiectelor pentru CLPT

Conform art. 20, alin (1) din Legea 350/ 2005

1 iulie 2021

Timp rezervă de așteptare a eventualelor proiecte depuse prin postă/ curier

 

2-7 iulie 2021

Etapa I

 

8 iulie

Afișare rezultate preliminare pentru Etapa I

 

9-15 iulie 2021

Etapa de depune completări

 

16-19 iulie 2021

Etapa I- verificarea completărilor depuse

 

19 iulie 2021

Afișare rezultate finale pentru Etapa I

 

20-22 iulie 2021

Depunerea contestațiilor pentru Etapa I

Se depun la MTS

23-27 iulie 2021

Analiza contestațiilor Etapei I

Comisie constituită la nivel de MTS

28 iulie 2021

Afișarea rezultatelor Contestațiilor la etapa I

 

29 iulie-3 august 2021

Etapa a II-a

 

4 august 2021

Afișarea rezultatelor pentru Etapa a II-a

 

5-9 august 2021

Depunerea contestațiilor pentru Etapa a II-a

Se depun la MTS

10-16 august 2021

Analiza contestațiilor Etapei a II-a

Comisie constituită la nivel de MTS

16 august 2021

Afișarea rezultatelor Contestațiilor la etapa a II-a

Site MTS

17 august 2021

Afisarea rezultatelor finale CLPT

Site DJST/DSTMB

18-19 august 2021

Redactare și transmitere solicitare accord finanțare

 

20-24 august 2021

Termen răspuns acorduri

 

25 august- 1 septembrie  2021

Întocmire referate și încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă

 

2 septembrie-26 noiembrie 2021

Perioadă derulare proiecte