Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş - DJST, organizează, în cadrul proiectului “Program naţional de formare“ în luna septembrie , activitatea de selecţie a 25 de tineri, pentru a participa , în luna octombrie/noiembrie la cursul acreditat de educaţie complementară în domeniul competenţelor antreprenoriale.

        Calendarul de selecţie este:

        LA NIVEL NAŢIONAL, EXCEPŢIE MUNICIPIUL BUCUREŞTI ŞI JUDEŢUL ILFOV (25 de locuri disponibile pentru fiecare judeţ):

  • 4 septembrie 2017 - apariţia anunţului de participare pe site-ul DJST, MTS şi pe reţelele de socializare. În situaţia în care o direcţie nu are site sau acesta nu funcţionează se vor transmite e-mailuri la colaboratori şi se va face obligatoriu promovarea pe reţelele de socializare;
  • 11-18 septembrie 2017- depunerea aplicaţiilor;
  • 19- 20 septembrie 2017 - analiza aplicaţiilor;
  • 21 septembrie 2017 – afişarea rezultatelor (la nivel naţional pe site-ul DJST, excepţie municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov pentru care selecţia se va realiza de către Ministerul Tineretului şi Sportului -  MTS şi rezultatele se vor publica pe site-ul MTS);
  • 22 septembrie 2017 – depunerea contestaţiilor (acestea se depun pe adresa [email protected]);
  • 25-26  septembrie 2017- analiza contestaţiilor;
  • 27 septembrie 2017 - afişarea rezultatelor contestaţiilor pe site-ul MTS şi publicarea rezultatelor finale pe site-urile direcţiilor şi  pe site-ul MTS, după caz.

          Informaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel: 0265-263826 sau pe adresa de email: [email protected].

 

DIRECTOR EXECUTIV,

RUS IULIANA

Metodoligie de selecţie

Anunţ de participare