Nr. 861/19.04.2017

                                                                                                                                             APROBAT

                                                                                                                                   DIRECTOR EXECUTIV

                                                                                                                                              Rus Iuliana

 

ANUNT-INVITAŢIE

 

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MURES, cu sediul in Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11 jud. Mures, cod postal 540097, tel,0265218841,e-mail [email protected], cod fiscal: 27443859, prin reprezentantul legal , invita operatorii economici sa achizitioneze, spatii de expunere de bennere publicitare in incinta Salii Polivalente Tg. Mures.

Tarif :10 euro/mp/luna (in echivalent banesc), conform Deciziei dir.executiv DJST Mures nr.5/02.03.2015.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11, telefon : 0265 218841.

 

                                                            Compartiment achizitii

                                                     Con.sup.jr. Cosma Luciaa Carmen