MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

Directia Programe si Proiecte pentru Tineret si Studenti

Ministerul Tineretutui si Sportutui organizeaza in perioada 18 - 22 noiembrie 2015, la Complexul Expozitional Romexpo, Bucuresti, cea de a Xll-a editie a ,,Salonului National de lnventica si Creatie Stiinlifica pentru Tineret".

Salonul se desfasoara in cadruI Targului lnternational ,,Gaudeamus Carte de invatatura". Cu aceasta ocazie au loc expozitii de inventii si idei, vernisaje, conferinte,mese rotunde si dezbateri pe diferite domenii ale educatiei, culturii si stiintei, ale economiei creative. Deschiderea salonutui va avea loc miercuri, 18 noiembrie 2015, ora14.00, la standuI special amenajat in cadrul Complexului Expozitional Romexpo Bucuregti.

Grupul tinta este compus din tineri, cu varste intre 14 si 35 de ani, din toata tara, tineri care au o orientare spre o societate bazata pe cunoastere si dezvoltare. Aceasta initiativa isi propune sa ofere o abordare mai larga a notiunii de inventica si creativitate, sa indrepte atentia tinerilor spre o societate a viitorului, o economie aflata la confluenaa dintre cultura, arta, stiinta si economie ca premisa a unei dezvoltari durabile.

Cu acest prilej Ministerul Tineretului si Sportului lanseaza si un concurs de inventii si creatii pentru tinerii care au preocupari, cunostinte si aptitudini provenind din diverse domenii si care isi expun lucrarile in cadrul Salonului Nationat de lnventica si Creatie Stiintifica pentru Tineret - 2015.

La CONCURS participa tineri ale caror inventii sau creatii se incadreaza in urmatoarele sectiuni:

1)STIINTE APLICATE (mecanica, electricitate, optica, termotehnica, biotehnotogie, nanotehnologie, aeronautica, astronautica etc.)

2) TEHNOLOGIA INFORMATIEI (tehnologie care asociaza utilizarea calculatorului si a informaliitor, care ajuta sa produca, sa manipuleze, sa comunice sau sa difuzeze informatiile)

3) TEHNOLOGII ALE VIITORULU (robotica, grafic design etc.)

Selectia lucrarilor inscrise la concurs se realizeaza de catre jurii formate din specialisti ai domeniilor respective, iar cele mai creative si inovative lucrari, pe fiecare tematica,vor fi premiate la finaluI manifestarii, intr-un cadru festiv.

Creatiile si inventiile tinerilor vor fi expuse in cadrul salonului, intr-un loc special

amenajat, fiecare tanar/echipa avand la dispozilie un spaliu de prezentare. Fiecare

este responsabil de materialele si modul prin care isi promoveaza ideea.

Va rugam sa ne sprijiniti in acest demers, prin transmiterea informatiei catre

tinerii din judetul dvs, cu preocupari in domeniile mai sus mentionate, care doresc

sa participe la Salonul Nolional de lnventica si Creatie Stiintifica pentru Tineret.

Selectia participantilor

Selectia participantilor se face in baza urmatoarelor documente:

A) Formular tip de inscriere

B) Document de identitate (Cl) - in copie;

C) Curriculum - Vitae (CV).

Acestea se vor transmite la adresa de e-mait: [email protected], avand inscriplionata, in campul ,,Subiect", mentiunea: ,,Inscriere ,,Salonul National de lnventica si Creatie Stiintifica pentru Tineret" pana luni, 12 octombrie 2015.

Lista participantilor, stabitita in baza evaluarii aplicatiilor, va fi postata pe site-ul Ministerului Tineretului si Sportului - www.mts.ro, in data de vineri, 16 octombrie 2015.

Masa, cazarea si parliat transportul participantilor (respectiv costul drumului de la locatitatea de domiciliu pana in Bucuresti), atlii decat cei din Bucuresti, se asigura de catre MinisteruI Tineretului si Sportului. Numarul de participanti pentru tinerii care participa in echipa, este de maxim 3 tineri insotiti, eventual, de un profesor.

DIRECTOR

CRISTIAN MIRCEA MELESTEU

Str Vasile Conta nr. 16, Sector 2, , Bucuresti, Romania

Tet: +40 (0)21 307 64 17

Fax: +40 (0)21 307 64 18

www.mts.ro