ANUNŢ

 

       Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mures, organizeaza concurs de   recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de  Inspector, clasa I, grad profesional asistent , in cadrul Compartimentului Tineret   .

                Concursul se va desfasura la sediul DJST Mures, str. Victor Babes , nr.11, jud.Mures, la data de  16.08.2016, ora 10.

                   Data si ora interviului vor fi comunicate ulterior.

                  Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte

date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul institutiei şi pe pagina de internet www.djstmures.ro.

         

                     Conditii generale :

         Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile cumulative prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

       Conditii specifice :

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent

- sa indeplineasca conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor prevazute de art.57, al.5 lit.a din Legea  nr.188/1999 , respectiv minimum 1 an vechime in specialitatea studiilor;

-  cunostinte limba engleza - nivel mediu

-  cunostinte operare pe calculator – nivel mediu

 

           Dosarele de concurs se depun la sediul DJST MURES in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a III a

Conditiile de participare, bibliografia si documentele necesare desfasurarii concursului se afiseaza la sediul institutiei si pe pagina de internet :www.djstmures,ro.

            

 

  • BIBLIOGRAFIE      

 

                 1. Constitutia Romaniei;

                 2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu

modificările şi co  mpletările ulterioare;

                 3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

                 4. Hotărârea Guvernului nr.11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului   

Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare

                 5. O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările

ulterioare;

                6.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu

modificările şi completările ulterioare;

                7.Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;   

                  8. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din

autorităţile şi instituţiile publice;

                  9.H.G. nr.259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea

programelor Autorităţii Naţionale pentru Sport şi Tineret în domeniul activităţii de tineret, cu

modificările şi completările ulterioare;

                10. Legea nr.350/2006 - Legea tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare;

                11. Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;

                12. H.G. nr.776/2010 privind organizarea şi funcţionarea direcţiilor judeţene pentru

sport şi tineret, respectiv a Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti;

                13.Legea nr.333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru

tineri.

 

 

 

 

Relatii suplimentare se pot obtine la nr. de telefon :0265-218841. 

 

                                   

                                       DIRECTOR EXECUTIV

                                                Rus Iuliana