ANUNT-INVITAŢIE DE PARTICIPARE

La procedura de achizitie directa

 

 

            DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MURES, cu sediul in Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11 jud. Mures, cod postal 540097, tel,0265218841,e-mail [email protected], cod fiscal: 27443859, in calitate de autoritate contractanta, va invită să depuneti/transmiteti ofertă în scopul atribuirii contractului de achizitie publica de SERVICII DE DERATIZARE SI DEZINSECTIE  ,,

 

- Coduri CPV:

90921000-9 – Servicii de dezinfecţie şi de dezinsecţie

90923000-3 – Servicii de deratizare;

-Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scazut”;

- Locul de prestare a serviciilor : Cladire Baza turistica, Centru de vacanta Sovata I, Centru de vacanta Sovata II

-Adresa la care se transmit ofertele : la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor    Babes, nr. 11, e-mail [email protected]

- Program: luni –vineri:intre orele 08-16

-Data limită pentru depunerea ofertei :  03.06.2016

-Data ora şi locul deschiderii/evaluarii ofertelor : 06.06.2016, ora 15, la sediul autoritatii contractante .

- Modalitatea de atribuire:contract de achizitie publica

-Tipul contractului : servicii

- Pretul ofertei este ferm in lei ,fara TVA. Nu se accepta actualizarea pretului contractului.

- Oferta financiara va preciza pretul unitar in lei / serviciu/mp,

- Limba in care se redacteaza oferta:limba romana

- Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile  de la termenul limita de primire a ofertelor.

• Prestatorul va fi autorizat pentru prestarea serviciilor D.D.D (dezinsectie, deratizare, dezinfectie) din grupele de toxicitate III si IV eliberate de organele abilitate pentru tratamente cu produse de uz fito -sanitar pentru profilaxie sanitar – umana, avizate                    

Autoritatea contractantă va efectua plăţile pentru serviciile achiziţionate, in termen de max. 30 de zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata în contul de Trezorerie al prestatorului. În acest sens, toţi ofertanţii interesaţi să participe la selecţia de oferte trebuie să deţină un cont deschis la Trezoreria Statului.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11,  telefon : 0265 218841.

 

Compartiment achizitii

Con.sup. Cosma Luciaa Carmen