ANUNȚ

 

Noul Calendarul de desfășurare a Concursului

 • depunerea proiectelor: 18 mai - 14 iunie 2016, între orele 8-16 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș din Tîrgu Mureș, str. Victor Babeș nr. 11 sau prin poșta (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul DJST Mureș, prin poștă, înregistrate după data de 14 iunie 2016, ora 16.00 sau depuse la registratura DJST Mureș după data de 14 iunie 2016, ora 16.00);
 • etapa de analiză administrativă:15 - 17 iunie 2016;
 • afişarea rezultatelor etapei de analiză administrativă: 21 iunie 2016;
 • clarificări și completări: 22 -28 iunie 2016;
 • verificarea clarificărilor și completărilor depuse: 29 iunie -30 iunie;
 • afişarea rezultatelor etapei administrative: 30 iunie 2016;
 • evaluarea pe bază de punctaj: 01 - 05 iulie 2016;
 • afişarea rezultatelor: 06 iulie 2016;
 • depunerea contestaţiilor: 07 - 08 iulie 2016;
 • analiza contestaţiilor și afișarea acestora: 11-14 iulie 2016;
 • afişarea rezultatelor finale: 15 iulie 2016
 • perioada de derulare a proiectelor de tineret: 27 iulie- 13 noiembrie 2016