ANUNŢ

 

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș,  în perioada  16 mai - 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret – 2016.

Tema Concursului:

 Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii.

Obiectivele concursurilor:

  • Îmbunătăţirea ofertei de educaţie non-formală;
  • Stimularea interesului tinerilor și studențilorde a participa la activități de educaţie non-formală;
  • Direcţionarea educaţiei non-formale spre reintegrarea socială a tinerilor excluși social, asigurarea menţinerii sau restabilirii accesului la educaţia formală în paralel cu o reală promovare a învăţării non-formale și informale și a recunoașterii competenţelor dobândite;
  • Creşterea gradului de participare a tinerilor și studenților la viaţa comunităţii, sub toate aspectele ei, sociale, educaţionale, culturale, economice, de sănătate;
  • Creşterea gradului de participare a tinerilor și studenților la vot;
  • Creşterea gradului de sensibilizare a opiniei publice cu privire la importanţa implicării în activităţi de voluntariat;
  • Dezvoltarea de programe de voluntariat pentru tineri și studenți.

Priorități:

Vor avea prioritate toate proiectele care au ca beneficiari tineri cu oportunități reduse (tineri cu dizabilități, tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului, tineri care aparțin etniei romă, tineri care aparțin minorităților sexuale, tineri inactivi, care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEETs), tineri imigranți etc.).

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2016 sunt organizațiile neguvernamentale nonprofit (ONG) înfiinţate legal şi cu sediul în România, astfel:

  • asociaţii, fundaţii şi federaţii, constituite și care funcționează conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare;
  • Fundațiile Județene pentru Tineret și a Municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002 cu modificările și completările în vigoare.

 

Calendarul de desfășurare a Concursului:

- depunerea proiectelor: 16 mai - 16 iunie 2016, între orele 8-16 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș din Tîrgu Mureș, str. Victor Babeș nr. 11 sau prin poșta (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul DJST Mureș, prin poștă, înregistrate după data de 14 iunie 2016, ora 16.00 sau depuse la registratura DJST Mureș după data de 14 iunie 2016, ora 16.00);

-  etapa de analiză administrativă:17 - 21 iunie 2016;

- afişarea rezultatelor etapei de analiză administrativă: 22 iunie 2016;

- clarificări și completări: 23 -29 iunie 2016;

-verificarea clarificărilor și completărilor depuse: 30 iunie -1 iulie;

- afişarea rezultatelor etapei administrative: 1 iulie 2016;

- evaluarea pe bază de punctaj: 01 - 05 iulie 2016;

- afişarea rezultatelor: 06 iulie 2016;

- depunerea contestaţiilor: 07 - 08 iulie 2016;

- analiza contestaţiilor și afișarea acestora: 11-14 iulie 2016;

- afişarea rezultatelor finale: 15 iulie 2016

- perioada de derulare a proiectelor de tineret: 27 iulie- 13 noiembrie 2016

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2016 la nivelul DJST Mureș este 33420 lei cu o limită maximă pe proiect de 10.000 lei. Această limită poate fi extinsă cu 2.000 lei alocați pentru activități de formare pentru membrii organizației și voluntarii ei, având ca obiectiv dezvoltarea organizațională (ajungându-se la proiecte cu buget maxim de 12.000 lei).

Detalii suplimentare referitoare la concursuri, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului și pe site-ul direcției www.djstmures.ro

Informații suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2016 se pot solicita la adresa de mail [email protected].

 

 

 

Director executiv adjunct

 

Șandru Anca Delia