SE APROBA

                                                                                                                                    DIRECTOR EXECUTIV

                                                                                                         SIKLODI JOZSEF       

Nr.497/28.03.2022

                                                                      ANUNT -INVITAȚIE

                                                                      DEPUNERE OFERTA

Autoritate contractantă:

Direcția Județeana pentru Sport si Tineret Mureș,Adresa postala: Targu Mureș, str.Victor Babeș, nr.11, jud.Mureș , Localitatea: Targu Mureș , Cod postal: 540097 ,  Email:[email protected],Fax: +40 265216026 , în calitate de achizitor,solicită oferte pentru  achiziția urmatoarelor lucrări de reparații curente :  

1. Lucrari de reparatii curente instalatii sanitare la Sala Sporturilor din Tg.Mureș

- Gresie și faianța-aprox.240 mp

- Manoperă(decopertare,amorsat,reparații pereți,amorsă beton contact,hidroizolare,placare,rostuire)

CPV: 44431000-0 - Plăci de acoperire

Valoare estimata (fără TVA) materiale + manoperă : 64.500 lei

2.Zugravire vestiare și coridoare parter -aprox.1600 mp

CPV :45410000-4 - Lucrări de tencuire

Valoare estimata (fără TVA) materiale + manoperă :60.000 lei

Detalii anunt Tip anunt: Cumpărare directă

In vederea identificării cu exactitate a  lucrărilor necesare si intocmirii ofertei, vă rugăm să vă prezentați  la Sala Sporturilor  din Tg.Mureș,persoana contact-Administrator.

Conditii contract: Ofertantul să fie inscris in SEAP.  Perioadă finalizare a lucrarilor: 10 zile de la data ordinului de incepere a lucrărilor. Garanția de bună execuție este distinctă de garanția tehnică acordată pentru produse si se va constitui în cuantum de 1% din valoarea fara TVA a contractului de execuție de lucrări.

Condiții participare:Oferta va cuprinde urmatoarele: 1. Oferta financiara/tehnica;

2. Declarație privind neincadrarea in prevederile art.165 si 167 din Legea 98/2016;

3. Declarația privind neincadrarea in situațiile prevazute de art. 58-93 din Legea 98/2016.

4. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care rezulta ca ofertantul are in obiectul de activitate si autorizat codul CAEN necesar pentru a executa lucrarile de reparații curente.

Criterii adjudecare:Prețul cel mai scazut, in condițiile indeplinirii cerințelor tehnice din lista de materiale si lucrari.

Termen limita primire oferte:31.03.2022

Informatii suplimentare: Ofertele vor fi transmise pe adresa de email:[email protected],Fax: +40 265216026