Hotărârea nr.16/08.03.2022 a Comitetului Național al Situațiilor de Urgență prevede la art. 1 că:  ”Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 6/2022 privind procedura de aprobare a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 31 ianuarie 2022, se abrogă”.


Astfel se ridică toate interdicțiile cu privire la organizarea și desfășurarea activităților/acțiunilor/competițiilor sportive pe teritoriul României.