ANUNT-INVITAŢIE DE PARTICIPARE

La procedura de achizitie directa

 

 

    DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MURES, cu sediul in Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11 jud. Mures, cod postal 540097, tel,0265218841,e-mail [email protected], cod fiscal: 27443859, in calitate de autoritate contractanta, va invită să depuneti ofertă în scopul atribuirii contractului de achizitie publica de Intretinere, repararea si furnizarea consumabilelor pentru imprimantele aflate in dotare si inchirierea unor multifunctionale si  imprimante alb- negru si color )”.

Precizare : Echipamentele si consumabilele inchiriate sa fie noi ( 2 multifunctionale si 4 imprimante laser alb-negru si imprimante laser color )

Caracteristici echipamente inchiriate :

- Multifunctionalele sa suporte copiere, copiere automata fata-verso, imprimare prin retea, scanare pe server si transmitere pe fax pe format A3 si A 4.

- Multifunctionalele sa permita creare de conturi cu parola pentru utilizatori si contorizarea operatiunilor facute.

- Imprimantele si multifunctionalele sa suporte imprimarea automata fata-verso si o viteza de minim 25 pagini/minut.

  Se va preciza tariful de inchiriere/ echipament

 Costul total/pagina va cuprinde service total, incluzand : consumabile,tonner,hartie 80 gr., revizii, reparatii , piese de schimb si manopera pentru cele 3 tipuri de echipamente (multifunctionalele, imprimante laser alb-negru si imprimante laser color)

 

Operatorul va prezenta la sfarsitul lunii fisa de interventie a serviiilor prestate;

 Prestarea serviciului se realizeaza la sediul beneficiarului

 

Procedura de atribuire: achizitie directa;

Cod CPV: 50323200-7 – Servicii de inchiriere, reparatii si intretinere aparatura periferica IT Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scazut”;

 

Adresa la care se transmit ofertele : la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11.

 Program: luni –vineri:intre orele 08-16

Data limită pentru depunerea ofertei :  08.04.2016

Data ora şi locul deschiderii ofertelor : 11.04.2016, ora 10.00 , la sediul autoritatii contractante .

Modalitatea de atribuire:contract de achizitie publica

Tipul contractului : servicii

Valoarea estimata: 800 lei/luna x 9 luni= 7.200 lei, fara TVA.

Moneda in care se transmite oferta de pret:RON    

Tip de finantare:Bugetul statului

Limba in care se redacteaza oferta:limba romana

 

Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Perioada de prestare a serviciilor: de la semnarea contractului pana la 31.12.2016.

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative;                                             

21. MODALITATI DE PREZENTARE A OFERTEI     

Oferta va  cuprinde urmatoarele formulare:

- Scrisoare de inaintare - Formularul 1;

- Propunerea tehnico- financiara

- Certificat de inregistrare emis de ONRC

Oferta  va fi  transmisa in plic inchis marcat cu adresa autorităţii contractante (DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11) si cu inscripţia : ”A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE : 11.04.2016, ORA 10:00.”

 Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare:

- oferta va fi întocmita in lei fara TVA si va fi exprimata pentru fiecare operatiune care urmeaza a fi  efectuata  in cadrul contractului.

Autoritatea contractantă va efectua plăţile pentru serviciile achiziţionate, in termen de max. 30 de zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata în contul de Trezorerie al prestatorului. În acest sens, toţi ofertanţii interesaţi să participe la selecţia de oferte trebuie să deţină un cont deschis la Trezoreria Statului.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11,  telefon : 0265 218841.