La începutul lunii noiembrie, Comisia Europeană a publicat cererea de propuneri pentru anul 2020, aferentă programului Erasmus+. 2020 este ultimul an al actualului program al Uniunii Europene pentru mobilitatea și cooperare în domeniul educației, formării, tineretului și sportului. Bugetul preconizat, de peste 3 miliarde de euro, cu 12% mai mare decât cel din 2019, va oferi mai multe oportunități tinerilor europeni de a studia, de a se forma sau de a dobândi experiență profesională. În cadrul cererii de propuneri din anul 2020, Comisia va lansa un al doilea proiect pilot, care se adresează universităților europene.
Erasmus+ este programul UE pentru mobilitate și cooperare transnațională în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014 – 2020. Programul actual, precum și succesorul acestuia, care intră în vigoare în 2021, au un rol esențial în realizarea Spațiului european al educației, până în 2025.


Informații suplimentare:
Ghidul programului Erasmus+:
https://www.erasmusplus.ro/library/Documente/erasmus-plus-programme-guide_ro.pdf


Cererea de propuneri Erasmus+:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572940260287&uri=OJ:JOC_2019_373_R_0006


Programul Erasmus+:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en