Nr. 989  din 27.05.2019

 

Tabăra națională ”SĂ NE DESCOPERIM PRIN PICTURĂ”ediția a II-a organizată

în perioada: 05 – 11 august 2019,  la Baza turistică „MUREȘUL” din Târgu Mureș

 

Anunț

 

    Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș, organizează în perioada 05 – 11 august 2019, cea de-a II-a a Taberei Naționale ”Să ne descoperim prin pictură”, la Baza turistică “Mureșul“ din Târgu Mureș, care se adresează atât începătorilor, cât şi tinerilor din instituțiile de învățământ vocaționale entuziaști, și își propune să expună și să dezvolte trei componente majore: aprofundarea elementelor de teorie a picturii şi învățare/inițiere a unei tehnici de pictură,  pictarea efectivă pe pânză, lemn sau sticlă – un studiu intensiv al fundamentelor artei și dezvoltarea competențelor și abilităților sociale. Se adresează atât începătorilor cât şi celor cu performanțe realizate în domeniul picturii.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Aplicanții care doresc să participe trebuie:

- sa fie  elevi cuprinsi intr-o forma de invatamant, in clasele V - XII (inclusiv)

- sa aiba varsta intre 10 -20 ani; sa fie cetateni romani cu domiciliul in Romania;

- sa fie apti din punct de vedere medical;

- sa aiba acordul scris al parintilor, in vederea participarii la tabara, in cazul minorilor;

- sa nu mai fi participat la nici o alta tabara organizata de Ministerul Tineretului si Sportului sau de o directie din subordine in anul 2019.

 

CRITERII DE SELECŢIE ŞI GRILA DE PUNCTARE

 

Nr.

crt.

Criterii de selecţie

Punctaj maxim

Punctaj

acordat

1

 

Criteriul participativ

implicarea aplicantului în acţiuni ce sunt cuprinse în tema proiectului sau similare – dovedită prin adeverinţe, diplome, contracte de voluntariat

 

20 pct.

 

2

Criteriul social

tineri din mediul rural – dovedit prin acte de identitate

20 pct.

 

3

Criteriul motivaţional

scrisoare de intenţie  (formular anexat)

20 pct.

 

4

Criteriul performanţelor şcolare

elevi participanţi la olimpiadele şcolare, clasaţi pe locurile I – III, la fazele naţionale şi internaţionale – dovada constând în diplome

20 pct.

 

5

Criteriul adecvării la domeniu

dovezi ale cunoştinţelor, abilităților şi competenţelor în domeniu *)

 

20 pct.

 

 

TOTAL

100 pct.

 

 

 

Înscrierea participanților pentru tabăra națională se realizează în baza următoarelor documente:

- formularul tip de înscriere (formular anexat)

 - documentul de identitate  ( carte de identitate/certificat de naștere) – în copie;

 - diplome/certificate/adeverinţe/contracte de voluntariat/declaraţii etc. – în copie;

- scrisoare de intenţie – eseu (cu tema: de ce vreau să particip la această tabără) – pe formularul de înscriere sau atașat;

- acordul scris al părinților;

- acordul părintelui privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

Se completează formularul de înscriere tipizat și se trimite către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș, însoțit de documentele solicitate.

 

Regulament :

- candidaţii vor fi admişi în urma selecţiei şi a locurilor disponibile. Vor fi selectaţi doar candidaţii care cumulează minim 50 puncte conform grilei de punctare. Metodologia de desfăşurare a taberelor naţionale este postată pe site-ul direcţiei, la secţiunea tabere – norme metodologice și pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului;

- rezultatele selecţiei, ce va stabili participanţii admişi la tabăra naţională  va fi postată pe site-ul DJST Mureş, la adresa: www.djstmures.ro , şi vor fi comunicate personal  candidaţilor admişi;

- în cazul în care un beneficiar selectat își anunță intenția de a renunța să participe, acesta va fi înlocuit cu un alt beneficiar selectat aflat pe listele de rezervă;

- costul privind cazarea, masa, serviciile si materialele celor 60 de tineri beneficiari ai taberei nationale va fi suportat de catre Ministerul Tineretului si Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș, aceste servicii vor fi asigurate de organizatori la Baza turistică „MUREŞUL” din Târgu Mureş,  costul transportului dus-întors va fi suportat de către participanţi;

- sosirea participanţilor se va face in data de 05.08.2019 , începând cu orele 14.00,  iar plecarea va avea loc în data de 11.08.2019  după masa de prânz;

- fiecare participant va depune un singur formular de înscriere;

- nu se iau în considerare formularele incomplete (nu sunt validate);

- înscrierile se vor face începând cu data de 28.05.2019 până la data de 21.07. 2019, prin e-mail la adresa : [email protected], prin fax la numărul:  0265 216026, sau  prin poştă la adresa:

DJST Mureş, str. Victor Babeş nr. 11, cod poştal 540097, Târgu Mureş, jud. Mureş;

- evaluarea dosarelor se va face în perioada  23.07.2019 - 25.07.2019;

- afişarea rezultatelor finale: 26.07.2019.

Responsabil proiect : Barabas Robert – consilier tineret – resp. tabere;

telefon: 0265-218841 sau 0744643528;

 

 Formularul de înscriere la tabăra națională ”Să ne descoperim prin pictură”, se află pe site-ul direcției la adresa: www.djstmures.ro – sectiunea tabere – norme metodologice.

 

 

Director executiv

RUS IULIANA