Ministerul Tineretului și Sportului organizează Forumul pentru Drepturile Tinerilor – 2018”, având ca scop implicarea tinerilor la viaţa comunităţii, mai cu seamă a celor aparținând unor grupuri vulnerabile sau discriminate, prin conștientizarea, recunoașterea și exercitarea drepturilor de care pot și trebuie să beneficieze. Forumul va avea loc la Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei, București, în perioada 6 – 10 decembrie 2018.
Tinerii reprezintă resursa fundamentală a societății. Ei sunt matricea schimbărilor sociale, economice, culturale şi politice din societate. Dar, în ce măsură energia tinerilor este mobilizată la dezvoltarea comunităților în care locuiesc? Cum sunt valorificate resursele tinerilor? Cum sunt implicați tinerii la construirea viitorului?

În cazul tinerilor aparținând unor grupuri vulnerabile sau discriminate, răspunsul la aceste întrebări este prioritar. De aceea, Ministerul Tineretului și Sportului își asumă necondiționat această responsabilitate, de a pune în practică diversele acţiuni întreprinse în favoarea tinerilor vulnerabili sau discriminați, pentru ca aceștia să poată participa concret la viaţa comunităţilor, să dobândească experiență și competențe, dar şi încrederea în sine necesară pentru participarea și implicarea în viața publică și asumarea pe deplin a calității de cetăţeni activi.

Ascultarea părerilor tineretului, instituirea unui forum pentru drepturile tinerilor, încurajarea actorilor instituționali și organizaționali să coopereze cât se poate mai eficient pentru conceperea unor programe integrate de susținere a tinerilor aflați în situații de vulnerabilitate sau discriminare, lansarea unor acţiuni concrete cu o mai adecvată reflectare a principiilor egalității de șanse și echității, în aceasta constă demersul propus de acest proiect pentru crearea condiţiilor propice în vederea unei participări depline a tinerilor în viaţa societăţii democratice, deschise şi solidare.
 

Tematici ale forumului
În cadrul forumului vor avea loc dezbateri publice, workshopuri și mese rotunde pe teme de interes pentru tinerii care aparțin unor grupuri vulnerabile sau discriminate și societatea civilă de tineret, precum: Politici publice de tineret pentru tineri, inclusiv tineri în situații de risc; Participare civică și implicarea tinerilor, în special în viața comunităților dezavantajate; Drepturile tinerilor, asigurarea dimensiunii egalității de șanse și combaterea discriminării, stereotipurilor și prejudecăților, etc.
 

Solicitanții eligibili trebuie să fie interesați de unul sau mai multe dintre următoarele aspecte:

  • Să fie implicați în activități și acțiuni pentru comunitate;
  • Să fie interesați să participe la procesul de consultare a tinerilor, la nivel local sau național, inclusiv prin dezvoltarea și consolidarea unui dialog structurat între tinerii aparținând unor grupuri vulnerabile sau discriminate și autoritățile publice;
  • Să fie interesați să ia parte la procesul de luare a deciziilor, în special în problemele care îi privesc direct, inclusiv la elaborarea și implementarea politicilor și strategiilor sectoriale.

Condiții de selecție și participare

  • Se acceptă candidaturile tinerilor aparținând unor grupuri vulnerabile sau discriminate (tineri romi, tineri instituționalizați sau postinstituționalizați, tineri cu dizabilități, tineri NEET’s, etc.), cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani, precum și reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale cu experiență relevantă pentru tematicile forumului;
  • Disponibilitate de participare pe întreaga durată a forumului;
  • Depunerea on-line a formularului de candidatură, până la data de 27 noiembrie 2018, evaluarea participanților și afișarea rezultatelor până la data de 29 noiembrie 2018.

      https://docs.google.com/forms/d/11vo5m7gdsvggMybhmmpKsQRcQZsJEs2hKL-7QgaS44k/edit

Se vor selecta 75 de tineri din toate categoriile care constituie grupul țintă al proiectului, iar pentru a asigura reprezentativitatea participării se are în vedere următoarea componentă: 25 de tineri aparținând unor grupuri vulnerabile; 25 de tineri aparținând unor minorități naționale sau tineri etnici români din afara țării; 25 de tineri aparținând unor organizații neguvernamentale relevante pentru proiect.
 
Calendar de înscriere și selecție

  • perioada de înscriere candidaţi: 8 – 27 noiembrie;
  • evaluare aplicaţii: 28 noiembrie;
  • afişare rezultate selecţie: 29 noiembrie;

Ce costuri presupune?
Participarea la Forumul pentru Drepturile Tinerilor – 2018 este gratuită. Costurile de masă, tratații și cazare (dacă e cazul) sunt asigurate de Ministerul Tineretului și Sportului, în cadrul Complexulului Cultural Sportiv Studențesc Tei, Hotel Student Parc, Str. Caroteni, nr. 2, București.
Menționăm că participanții selectați vor lua la cunoștință și vor semna un regulament privind desfășurarea forumului. Se vor acorda diplome de participare prin care va fi recunoscută contribuția individuală la activitățile și rezultatele forumului.