Nr.1753/26.07.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 APROBAT

                                                                                                                                              DIRECTOR EXECUTIV

ANUNT-INVITAŢIE DE PARTICIPARE

 

La procedura de achizitie directa


 

DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET MURES, cu sediul in Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11 jud. Mures, cod postal 540097, tel,0265218841,e-mail [email protected], cod fiscal: 27443859, in calitate de autoritate contractanta, va invită să depuneti ofertă în scopul achizitiei directe de SERVICII PRIVIND ANALIZA RISC LA SECURITATE FIZICA ,,

CPV: 79700000-1 Servicii de investigatie si de siguranta (Rev.2)’

- Obiect : Achizitie directa prin intermediul Catalogului Electronic a Serviciilor privind Analiza de Risc la Securitatea Fzica, pentru un numar de 4 obiective apartinand DJST Mures, în conformitate cu prevederile H.G. 301/2012, actualizata.

- Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scazut”;

- Adresa la care se transmit ofertele : Oferta se transmite prin mijloace electronice/ fax -0265-216026 și va depune in Catalogul Electronic (http://sicap-prod.e-licitatie.ro://pub)

- Program: luni –joi:intre orele 08-16,30; vineri : 8-14

- Data limită pentru depunerea ofertei : 03.08.2018

- Tipul contractului : servicii

- Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

- Conditii participare: Orice operator economic care are calitatea de expert/evaluator de risc la securitatea fizica.

Autoritatea contractantă va efectua plăţile pentru serviciile achiziţionate, in termen de max. 30 de zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata în contul de Trezorerie al prestatorului. În acest sens, toţi ofertanţii interesaţi să participe la selecţia de oferte trebuie să deţină un cont deschis la Trezoreria Statului.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul DJST Mures situat Tirgu Mures, Str. Victor Babes, nr. 11, telefon : 0265 218841.

 

Compartiment achizitii

Cons.sup. Cosma Luciana Carmen