A fost aprobată Metodologia privind organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de tineret în cadrul Programului de Centre de Tineret prin OMTS 329/ 25.03.2016.

/uploads/ckeditor/attachments/1/OMTS_nr._329_din_25.03.2016_-Metodologie_P1__1_.pdf