RAPORT DE ACTIVITATE TABERE 2017

 

      Compartimentul tineret/tabere al DJST Mureş s-a preocupat de la începutul anului 2017, de îmbunătăţirea indicilor de performanţă, de ridicarea calităţii serviciilor oferite în taberele/bazele aflate în administrare, de o popularizare permanentă şi eficientă a ofertelor de tabere, precum şi de intensificarea colaborării cu instituţile cu care realizăm activităţile specifice (Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Palatul Copiilor Târgu Mureş, DGASPC Mureş etc.).

     În acest scop s-au realizat  numeroase materiale promoţionale (postere, broşuri, pliante, oferte turistice etc.), materiale care au fost prezentate şi afişate în unităţile de învăţământ din judeţul nostru, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean. Aceste oferte şi materiale de propagandă au fost postate pe site-urile direcţiei noastre şi a Inspectoratului Şcolar, şi au fost popularizate în mod constant prin mijloacele mass media.

     Biroul de turism al direcţiei a contribuit la organizarea şi desfăşurarea a numeroase excursii şcolare în toată perioada anului, prin alcătuirea traseelor şi prezentarea obiectivelor turistice, împreună cu cadrele didactice organizatoare, rezervarea cazărilor şi intermedierea unor mijloace de transport, urmărindu-se asigurarea unor servicii de calitate (cazare, masă şi transport) în centrele de agrement din ţară.

     În perioada vacanţei de vară a elevilor 2017, prin eforturi sporite, cu sprijinul și susținerea Ministerului Tineretului și Sportului, a fost redat circuitului turistic Centrul de agrement Sovata 1, centru care a stat mai bine de 10 ani în conservare, cu un număr de 40 locuri de cazare în condiții foarte bune. Serviciile de masă au fost asigurate printr-o firma de catering. Aici au fost organizate 6 serii de tabără (sociale, pentru persoane cu handicap și de odihnă) la care au participat un număr de 163 de elevi și însoțitori (114 elevi – sociale;

 25 elevi – persoane cu handicap; 12 elevi – odihnă; 12 – însoțitori;)

     La Centrul de vacanţă Sovata 2, au fost organizate 8 serii de tabără de câte

 6 zile (6 nopţi de cazare şi 6 pensiuni complete). Au fost puse la dispoziţie 44 de locuri/serie, în condiţii de cazare şi masă foarte bune, serii la care au participat un număr total de 312 persoane, din care 208 copii și profesori veniţi în tabără de odihnă, provenind de la unități de învățământ din ţară, restul fiind turiști, cazări ocazionale.

     Nu au existat incidente sau probleme deosebite, participanţii au fost mulţumiţi de condiţiile de cazare şi masă oferite. S-au organizat în fiecare serie numeroase excursii, programe şi seri distractive specifice activităților de tabără.

 

 

     În perioada 21 august – 27 august 2017, în colaborare cu Palatul Copiilor, Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Liceul Tehnologic Ion Vlasiu, s-a desfăşurat la baza turistică „MUREŞUL” din Târgu Mureş,  proiectul de tabără națională intitulat: „Tabăra naţională de muzică vocal-instrumentală” ajuns la cea de-a IV-a ediție consecutivă, proiect finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului prin Direcția Programe și Tabere pentru Tineret și Studenți, care a suportat integral costurile de cazare, masă, animație, materiale etc., în sumă de 36.120 lei.

     La acestă tabără au participat 70 de copii din 9 judeţe și Municipiul București, împreună cu profesorii lor însoţitori, instructori și animatori. Categoria de vârstă a participanților a fost între 10 – 20 ani.

     Această tabără a cuprins următoarele cursuri de muzică vocală și instrumentală (pian, instrumente de suflat din alamă și din lemn, chitară, percuție, etc.)

      Cursurile au fost realizate interactiv, sub îndrumarea unor profesori de specialitate din cadrul Palatelor Copiilor din oraș și din țară, conducători de fanfare (loc. Telciu, jud. Bistrița) și voluntari. Cunoştinţele acumulate au fost puse în practică prin realizarea de către participanţi a unor momente ce au fost introduse în cele două spectacole de final.

      A fost asigurată foarte bine logistica (spații destinate studiului și repetițiilor, instrumente muzicale, instalații de sonorizare etc.), fapt pentru care s-a lucrat operativ, fiecare participant având la îndemână permanent posibilitatea de a progresa în domeniul în care studiază.

      Tematica taberei a fost realizarea a două spectacole unde fiecare copil sau grup să-şi prezinte talentul.  Pe durata taberei au fost organizate  ieșiri care au avut scopul de a vizita şi a se familiariza cuprincipalele obiective turistice şi culturale din oraşul Târgu Mureş. S-au desfășurat activități sportive, seri cultural-distractive și alte activități specifice de tabără.

       S-au organizat două spectacole cu public. Primul spectacol, s-a desfășurat în premieră, în stațiunea Sovata Băi, pe scena instalată în centrul stațiunii, cu sprijinul Primăriei Sovata, vineri 25 august, iar al doilea spectacol sâmbătă 26 august în Amfiteatrul din P-ța Teatrului din centrul municipiului. Fiecare spectacol a durat

3 ore, timp în care fiecare participant la tabără a interpretat una sau mai multe piese muzicale:  solo, în grupuri (fanfare) sau formații constituite în perioada desfășurării taberei. Au fost prezentate mai multe tipuri de muzică: populară, ușoară, folk, jazz, muzică de fanfară și dans tematic. La sfârșitul spectacolului final fiecare participant a fost premiat cu diplome de participare, tricouri, și mape conținând poze și materiale filmate în perioada desfășurării taberei.

     Aceste tabără s-a bucurat de un real succes în rândul participanților, obiectivele propuse în proiect au fost realizate, fapt pentru care ne-am propus ca şi anul viitor să organizăm această tabără. 

 

                                                                                                                                Întocmit - consilier tineret 

                                                                                                                          Resp. tabere - BARABAS ROBERT