CINE SUNTEM NOI?

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mureș este serviciu public deconcentrat al Ministerului Tineretului si Sportului, care functionează in baza HGR 776/2010, privind organizarea si functionarea directiilor judetene pentru sport si tineret, respectiv a Directiei pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti.

 

CE FACEM NOI?

Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mureș are ca obiect principal de activitate organizarea si desfasurarea activitatilor specifice in domeniul sportului si tineretului. Astfel, prin programele si evenimentele sale, directia promoveaza si finantează unele activitati sau proiecte destinate sportivilor si tinerilor mureșeni.

 

CE ITI PUTEM OFERI NOI?

Oferta serviciilor promovate de Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Mureș se concretizeaza in derularea unor activitati/proiecte din cadrul programelor specifice celor doua compartimente de baza ale instituției, respectiv :

 

I. PROGRAME IN DOMENIUL SPORTULUI:

P1 - Programul PROMOVAREA SPORTULUI DE PERFORMANTA
P2 - Programul SPORTUL PENTRU TOTI

 

In cadrul acestor programe sunt realizate următoarele activități :
• Monitorizarea aplicării prevederilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000,
• Sprijinirea sportivilor de perspectivă cu rezultate deosebite (alimentație de efort, după caz, echipament sportiv),
• Inregistrarea și înmatricularea asociațiilor sportive mureșene,
• Consultanta de specialitate in domeniul sportului,
• Finantarea proiectelor structurilor sportive private din judetul Mureș din fonduri nerambursabile conform Legii nr. 350/2005 și a OPANS nr. 130/2006,
• Indrumare si control la sectiile asociatiilor si cluburilor sportive din judetul Mureș.
• Evidenta sportivilor, tehnicienilor si bazelor sportive din judetul Mureș.
• Monitorizarea stării fizice a bazelor sportive din judet.

 

II. PROGRAME IN DOMENIUL TINERETULUI:

P1 - Program de centre de tineret;
P2 - Program de sustinere a actiunilor de tineret.

 

In cadrul acestor programe sunt realizate urmatoarele activitati ;
• informarea si consilierea tinerilor;
• programe recreative si de divertisment - prin centrele de vacanta (tabere);
• initierea si organizarea de cercuri artistice, cenacluri, cursuri, ateliere de creatie;
• organizarea de tabere tematice, seminarii, cursuri pentru educaţia nonformală pentru copii si tineri;
• organizarea, cu aprobarea MTS, de programe cu caracter social pentru copii si tineri, cu precădere pentru cei defavorizaţi.