Concursul local de proiecte de tineret 2020

Raport preliminar privind verificarea conformității administrative

și a eligibilității proiectelor depuse în cadrul CLPT 2020

 

Nr. Crt.

Denumire solicitant

Denumire proiect

Nr inregistrare proiect

Rezultat

Clarificări

1

Asociația Genetica

Tu-ul din Tine

1597/24.09.2020

Eligibil

Se va depune Anexa 1 pe suport electronic in format WORD,

Se va depune cert. De atestare fiscala (ANAF) în original sau copie conform cu originalul

Se va depune Certificat de atestare fiscala (Local) in original

Se va depune extras din Registrul Special în original sau în copie conform cu originalul

2

Asociația Proteus

ECO Ambasador pentru o dezvoltare durabilă

1596/24.09.2020

Eligibil

În loc de cazier fiscal se va depune Certificatul de atestare fiscala în original sau în copie conform cu originalul

Extras din registrul special al asociațiilor și fundațiilor se va depune în original sau în copie conform cu originalul

3

Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia – Filiala Târgu Mureș

Să ne descoperim prin pictură

1600/24.09.2020

Eligibil

Se depun certificat de atestare fiscala (ANAF) în original sau copie conform cu originalul

 

4 Asociația Tancolj Velunk Festivalul de dans și muzică populară „Dansează cu noi” 1577/22.09.2020 Eligibil Se depune actul constitutiv in copie conform cu originalul
5 Asociația de Reintegrare a persoanelor cu dizabilități Tinerii fac diferența 1598/24.09.2020 Eligibil Se depune Certificat de atestare fiscală în original

 

 

 

 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș organizează Concursul local de proiecte de tineret în perioada 04.09 - 04.12.2020.

Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020 prioritățile și măsurile sunt următoarele:

 

Prioritatea 1. Facilitarea și asigurarea incluziunii tinerilor marginalizați sau excluși social

Măsuri indicative:

 1. Asigurarea accesului egal al tinerilor marginalizați sau excluși social la medii de învățare non-formală, prin abordarea dimensiunilor incluziunii;
 2. Îmbunătățirea competențelor tinerilor marginalizați sau excluși social, în vederea incluziunii sociale.

 

Prioritatea 2. Împuternicirea tinerilor să acționeze ca factori de schimbare pentru crearea unor comunități durabile

Măsuri indicative:

 1. Inițierea de acțiuni prietenoase față de mediu prin identificarea și aplicarea de soluții inovative;
 2. Promovarea voluntariatului si a implicarii civice a tinerilor în cadrul comunităților în care trăiesc.

 

Prioritatea 3. Crearea de oportunități care să faciliteze accesul tinerilor la locuri de muncă de calitate

Măsuri indicative:

a)  Dobândirea de competențe adaptate viitorului muncii prin educație non-formală, formare sau voluntariat, în vederea unei mai bune inserții profesionale pe piața muncii;

b)  Oferirea de servicii de consiliere și orientare în carieră, în vederea unei mai bune adaptabilități la piața muncii

 

Prioritatea 4. Promovarea educației non-formale, inclusiv prin folosirea mijloacelor de

comunicare on-line

Măsuri indicative:

 1. Dezvoltarea de competențe transversale necesare tinerilor pentru a fi activi în comunitate;
 2. Dezvoltarea de competențe digitale necesare tinerilor în procesul de învățare non-formală, adaptate la contextul actual;
 3. Conștientizarea și prevenirea riscurilor privind siguranța și formele de dependență generate de utilizarea inadecvată a internetului;
 4. Creșterea accesibilității la proiectele europene de tineret, oferirea de sprijin și informații tinerilor.

 

Prioritatea 5. Promovarea educației pentru sănătate, prevenției și a unui mod de viață sănătos

Măsuri indicative:

 1. Promovarea unui stil de viață sănătos, prin dobândirea unor comportamente și atitudini corecte față de nutriție, activități fizice, petrecere a timpului liber etc;
 2. Conștientizarea și prevenirea riscurilor legate de consumul de substanțe psihoactive ilicite;
 3. Promovarea de servicii de consiliere a tinerilor afectați psiho-emoțional în urmă măsurilor impuse de prevenire a răspândirii și contaminării SARS-COV-2.

 

Prioritatea 6. Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură

Măsuri indicative:

 1. Facilitarea accesului la activități culturale;
 2. Stimularea creativității tinerilor în domeniul cultural artistic;
 3. Conștientizarea identității naționale prin păstrarea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești. 

 

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2020 este 72685 lei. Suma maximă acordată pentru un proiect este de 21805 lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare.

Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2020, dar pe priorități diferite.

Calendarul de desfășurare a concursului: depunerea dosarului de concurs: 07.09.2020- 24.09.2020, între orele 08:30 -16:00, de luni până joi și vineri, între orele 08:30-14:00, (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Mureș din Târgu Mureș strada Victor Babeș nr 11 camera 201; etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 25.09.2020 – 28.09.2020; afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului: 28.09.2020; depunerea completărilor: 29.09.2020 – 05.10.2020; verificarea completărilor depuse: 06.10.2020 – 07.10.2020; afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului: 07.10.2020; depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 08.10.2020 – 09.10.2020; analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 12.10.2020 - 13.10.2020; afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru  etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 13.10.2020; etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 14.10.2020 – 15.10.2020; afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 15.10.2020; depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 16.10.2020 - 19.10.2020; analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 20.10.2020 – 22.10.2020; afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor și a rezultatelor finale: 22.10.2020. Perioada de desfășurare a a proiectelor de tineret: 01.11.2020 – 04.12.2020. Contestațiile la Concursul local se depun pe adresa de e-mail [email protected] .

Având în vedere restricțiile impuse de pandemie, perioada de depunere a proiectelor a fost redusă pentru a facilita desfășurarea proiectelor pe o perioadă mai mare.

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret 2020, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJSTMureș www.djstmures.ro  sau de la adresa de mail [email protected]  

 

Metodologia pentru Concursul local de proiecte de tineret se găsește aici

GHIDUL SOLICITANTULUI CONCURSUL LOCAL DE PROIECTE DE TINERET se găsește aici si in word aici

 

Calendarul de desfășurare al Concursului local de proiecte de tineret (CLPT) 2020

Nr. crt.

Perioada

Etapa

Observații

01.

04.09.2020

Termen limită pentru apariția anunțului de finanțare nerambursabilă și a anunțului de participare în Monitorul oficial și două cotidiene locale

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

02.

07.09-24.09.2020

Perioada de depunere a proiectelor de tineret

DJST Mureș, str. Victor Babeș nr 11, cam 201, Târgu Mureș, jud Mureș 

03.

25.09 – 28.09

Derulare etapa I

Etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului-  DJST/DSTMB

04.

28.09

Afișarea rezultatelor preliminare etapa I

DJST Mureș, str. Victor Babeș nr 11, Târgu Mureș, jud Mureș 

05.

29.09 – 05.10

Depunerea completărilor

DJST Mureș, str. Victor Babeș nr 11, cam 201, Târgu Mureș, jud Mureș 

06.

06.10 -07.10

Verificarea completărilor depuse

DJST Mureș, str. Victor Babeș nr 11,  Târgu Mureș, jud Mureș 

07.

07.10

Afisarea rezultatelor pentru etapa I

DJST Mureș, str. Victor Babeș nr 11,  Târgu Mureș, jud Mureș 

08.

08 -09.10

Depunerea Contestațiilor pentru etapa I

MTS

09.

12- 13.10

Analiza contestațiilor depuse pentru etapa I

MTS

10.

13.10

Afișarea rezultatelor contestațiilor depuse la etapa I

MTS și DJST Mureș

11.

13.10

Afișarea rezultatelor finale etapa I

DJST Mureș, str. Victor Babeș nr 11, cam 201, Târgu Mureș, jud Mureș 

12.

14.10 – 15.10

Etapa a II-a

Etapa de evaluare tehnică și financiară - DJST Mureș, str. Victor Babeș nr 11, Târgu Mureș, jud Mureș 

13.

15.10

Afișarea rezultatelor etapei a II-a

DJST Mureș, str. Victor Babeș nr 11, cam 201, Târgu Mureș, jud Mureș 

14.

16.10- 19.10

Depunerea contestațiilor pentru etapa II

MTS

15.

20.10 - 22.10

Analiza contestațiilor depuse pentru etapa II

MTS

16.

22.10

Afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru etapa II

MTS și  DJST Mureș, str. Victor Babeș nr 11,  Târgu Mureș, jud Mureș 

17.

22.10

Afișarea rezultatelor finale CLPT

DJST Mureș, str. Victor Babeș nr 11, , Târgu Mureș, jud Mureș 

18.

23.10- 27.10

Solicitarea și primirea acordurilor de finanțare

DJST Mureș, str. Victor Babeș nr 11, cam 201, Târgu Mureș, jud Mureș 

19.

Începând cu data de 27.10, în termenul stabilit de Art.17, alin.(2) din anexa la OMTS nr.985/2020

Perioada de contractare

Referate, contracte, angajarea cheltuielilor - DJST Mureș, str. Victor Babeș nr 11, cam 201, Târgu Mureș, jud Mureș 

20.

01.11-04.12

Perioada de desfășurare a proiectelor finanțate la CLPT

 

Ultimele comunicate

ANUNȚ DE INFORMARE - Prelungire termen ...

Prelungire termen înscriere Comitet Național Coordonare OGP

Ordin comun MTS nr 197/02.04.2021 MS nr...

ORDIN pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă...