Prin sub-programul „Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive”, denumit în continuare P 5.1, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș oferă finanțare nerambursabilă structurilor sportive de pe raza județului Mureș, prin organizarea de concursuri de proiecte sportive, la nivel local/județean. 

Pentru sub-programul P 5.1. (Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive) se va lua în vedere:

 • prevederile legale privind finanțarea nerambursabilă (Legea nr. 350/2005, privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general)
 • ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general în cadrul P5.1, aprobat prin ordinul  ministrului tineretului și sportului nr 446/08.06.2018
 • pentru anul 2019, sunt alocate 45.000 lei, pentru finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive de drept privat cu sume între 3.000 lei și 9.000 lei, cel mult 5 proiecte.
 • Ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general în cadrul P5.1 se găsește AICI
 • Anexele ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general în cadrul P5.1: 
 1. Anexe aplicare 
 2. Anexe model justificativ
 3. Anexe cheltuieli eligibile
 4. Anexe 
 5. Anexe
 • Ordinul ministrului tineretului și sportului nr 446/08.06.2018 se găsește AICI

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureş organizează în perioada 3 iunie – 30 noiembrie 2019, Concursul „România în mișcare” subprogramul „Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive” 2019 după următorul program:

 • 27 mai 2019 anunț în monitor oficial
 • 3 – 28 iunie 2019 perioada de depunere a dosarelor
 • 1 – 10 iulie 2019 etapa de verificare eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară, evaluarea propunerilor de proiecte
 • 10 iulie 2019 afișarea rezultatelor
 • 11 – 12 iulie 2019 depunerea contestațiilor
 • 13 – 23 iulie 2019 analiza contestațiilor depuse
 • 23 iulie 2019 afișarea rezultatelor la contestațiile depuse și a rezultatelor finale
 • 24 - 26 iulie încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă
 • 29 iulie – 30 noiembrie 2019 derularea proiectelor

Raportul final de evaluare a conformităţii administrative pentru sub-programul P 5.1. Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive „România în mișcare” 2019 poate fi accesat aici

Pentru decont documentația necesară poate fi accesată aici.

Pentru alte informații vă rugăm să ne contactați la nr de tel 0745652720 (Siklodi Jozsef - consilier sport), sau la adresa de email al instituției [email protected] 

 

Ultimele comunicate

Premierea anuala a sportivilor Mureșeni...

Premierea sportivilor Mureseni 2019

Lansare proiect Erasmus+

La începutul lunii noiembrie, Comisia Europeană a publicat cererea de propuneri pentru anul 2020, aferentă programului Erasmus+. 2020 este ultimul an al actualului program al Uniunii Europene pentru mobilitatea și coo...