Ministerul Tineretului şi Sportului – MTS organizează în perioada 08.04-25.10.2019, Concursul naţional de proiecte de tineret 2019.

  Bugetul total alocat Concursului naţional de proiecte de tineret 2019 este 2.000.000 de lei, cu o limită maximă pe proiect de 50.000 de lei.

  Concursul național de proiecte de tineret 2019 are două teme. Tema numărul 1 este Stimularea implicării tinerilor în viața societății, cu următoarele priorități: Informarea și consilierea profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale; Diversificarea și dezvoltarea de acțiuni specifice de voluntariat, educație civică și implicare socială; Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură; Dezvoltarea de proiecte pentru susținerea educației fizice și a unui stil de viață sănătos. Suma alocată pentru tema numărul 1 este de 1.300.000 lei.

  Tema numărul 2 este Promovarea egalității de șanse pentru tinerii proveniți din medii dezavantajate pentru integrarea socială și profesională a acestora cu următoarele priorități: Dezvoltarea de activități educaționale cu caracter non-formal, cursuri de formare profesională pentru tinerii proveniți din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tineri fără adăpost, NEETs) în vederea dobândirii de competențe socio-civice și profesionale și antreprenoriale; Promovarea inițiativelor de inserție profesională și integrare socială a tinerilor vulnerabili; Stimularea interesului tinerilor pentru valorificarea tradițiilor culturale locale, inclusiv prin formarea în meserii tradiționale. Suma alocată pentru tema numărul 2 este de 700.000 lei.

  Aplicanţii eligibili pentru Concursul naţional de proiecte de tineret 2019 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002. Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul naţional de proiecte de tineret 2019, dar nu pentru aceeași temă.

   Perioade:

  depunerea dosarului de concurs:11.04- 10.05.2019, între orele 08:30 -16:00 de luni până joi și  între orele 08:30-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la registratura Ministerului Tineretului și Sportului din strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, București;

  etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 13-17.05.2019;

  afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 20.05.2019;

  depunerea completărilor: 21-27.05.2019;

  verificarea completărilor depuse: 27-30.05.2019;

  afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 30.05.2019;

  depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 30.05-04.06.2019;

  analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 05-10.06.2019;

  afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru  etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 10.06.2019;

  etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 11-24.06.2019;

  afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 25.06.2019;

  depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 26.06- 1.07. 2019;

  analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 02-08.07.2019;

  afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor și a rezultatelor finale: 08.07.2019.

  perioada de desfășurare a proiectelor de tineret: 5.08-25.10.2019

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro) sau de la adresa de mai l[email protected].

Pentru metodologie accesaţi: http://mts.ro/noutati/metodologia-pentru-concursul-national-local-de-proiecte-de-tineret-si-pentru-concursul-national-de-proiecte-studentesti/

 

Ultimele comunicate

ANUNT CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GR...

ANUNT CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL, ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE-SALARII-RESURSE UMANE AL DJST MUREŞ

ORDIN nr. 619/1.077/2020

Ordin comun MTS - MS privind practicarea sporturilor individuale/echipă în aer liber/sală, accesul în bazele sportive, pregătire în sălile de fitness și aerobic, reluarea activității în bazine