ANUNŢ CONCURS LOCAL DE PROIECTE DE TINERET 2019

 

            Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș organizează în perioada 22.04- 25.10.2019, Concursul local de proiecte de tineret 2019.

            Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2019 tema este ” Stimularea implicării tinerilor în viața societății”, cu următoarele priorități: Informarea și consilierea profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale în vederea ocupării; Susținerea inițiativelor de integrare socială a tinerilor proveniți din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tineri fără adăpost, NEETs); Diversificarea și dezvoltarea de acțiuni specifice de voluntariat, educație civică și implicare socială; Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură;  Dezvoltarea de proiecte de educație pentru sănătate în vederea promovării unui stil de viață sănătos.

            Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2019 este  29.139 lei.

            Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2019 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002. Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social/ filială în județul Mureș.

            Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2019.

            Perioade: depunerea dosarului de concurs: 02-21.05.2019, între orele 08:30 -16:00 de luni până joi și între orele 08:30-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Mureș din Tg. Mureș, str. Victor Babeș nr. 11  etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 22-24.05.2019; afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului: 27.05.2019; depunerea completărilor: 28.05-03.06.2019; verificarea completărilor depuse: 04-05.06.2019; afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului: 06.06.2019; depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 07-12.06.2019; analiza contestațiilor depuse pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 13-18. 06.2019; afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru  etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 18.06.2019; etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 19-21.06. 2019; afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 21.06.2019; depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 24-27.06.2019; analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 28.06- 02.07.2019; afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor și a rezultatelor finale: 03.07.2019. perioada de desfășurare a a proiectelor de tineret: 22.07- 25.10.2019. Contestațiile la concursul local se depun pe adresa de mail [email protected]

            Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST Mureș (www.djstmures.ro) sau de la adresa de mail ([email protected]).

ORDIN nr. 490 din 26 martie 2019 privind aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional/local de proiecte de tineret şi pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti

Anexa la OMTS nr.490 din 26.03.2019 METODOLOGIE pentru Concursul național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul  național de proiecte studențești

DIRECTOR EXECUTIV,

RUS IULIANA

Ultimele comunicate

ANUNT CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GR...

ANUNT CONCURS/EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL, ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI CONTABILITATE-SALARII-RESURSE UMANE AL DJST MUREŞ

ORDIN nr. 619/1.077/2020

Ordin comun MTS - MS privind practicarea sporturilor individuale/echipă în aer liber/sală, accesul în bazele sportive, pregătire în sălile de fitness și aerobic, reluarea activității în bazine