Proiecte de tineret câştigătoare la Concursul local de proiecte de tineret şi finanţate de Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret:

1. Festivalul de Tineret, Artă şi Cultură

 Festivalul organizat de Asociaţia Harmonia Cordis a avut loc în Târgu-Mureş în perioada 20.07.2018 - 30.09. 2018, având scopul de a reuni iubitorii de chitară în jurul unor mari interpreţi de chitară, precum şi îmbunătățirea relaţiilor inter-culturale şi inter-etnice între tineri din România, din diferite judeţe, prin susținerea creativităţii şi implicării acestora în activităţi de tip non-profit, voluntar, totodată, acela de a realiza o comparaţie între modul de elaborare a diferitelor proiecte şi îndeplinirea unor sarcini în mai multe medii sociale şi culturale diferite, prin intermediul muzicii.

2. FOLCLORUL CARTEA NOASTRA DE IDENTITATE Editia a X-a

Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Pro Scola, în parteneriat cu Liceul Tehnologic Domokos Kazmer, la Sovata în perioada 15.07-15.09.2018. Scopul proiectului nostru a fost acela de a sensibiliza tinerii si de a atrage atentia lor asupra importantei pastrarii traditiilor si obiceiurilor mostenite de la stramosii nostri, iar obiectivele erau dezvoltarea capacităţii de a cunoaşte şi înţelege obiceiurile şi tradiţiile culturale şi meşteşugăreşti locale; stimularea curiozităţii pentru investigarea acestora; sensibilizarea copiilor în ceea ce priveşte arta, tradiţiile populare locale, înţelegerea protejării şi conservării acestora.

 

 

Raport cu rezultatele etapei de analiză tehnico-financiară a proiectelor poate fi accesat aici.

Raportul cu rezultatele etapei de analiză de eligibilitate a proiectelor și al solicitanţilor, fără punctaj, poate fi accesat aici.

Raportul cu rezultatele etapei de analiză administrativă a documentelor și evaluare eliminatorie, etapa a II-a, cu completări, fără punctaj, poate fi accesat aici.

Raportul cu rezultatele etapei de analiză administrativă a documentelor și evaluare eliminatorie, fără punctaj, poate fi accesat aici.

ANUNŢ

 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureş organizează în perioada 02.04- 05.11.2018, Concursul local de proiecte de tineret 2018.

Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018, tema este Stimularea participării tinerilor la viața societății cu următoarele priorități: Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri prin proiecte care cuprind activități de tipul: concursuri, festivaluri, cinemateci/videoteci, campanii, caravane, expoziții, târguri; Promovarea cooperării și a parteneriatelor între actori sociali, instituționali și organizaționali cu scopul de a implica tinerii în acțiuni premergătoare preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene; Informarea și consilierea profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale; Susținerea inițiativelor de integrare socială a tinerilor proveniți din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tineri fără adăpost, NEETs); Diversificarea și dezvoltarea de acțiuni specifice de voluntariat, educație civică și implicare socială; Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură; Dezvoltarea de proiecte de educație pentru sănătate în vederea promovării unui stil de viață sănătos.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2018 este 58.599 lei.

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legeanr. 246/2005 şi fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002. Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social/ filială în județul Mureş.

Fiecare solicitant poatedepune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2018, dar nu pentru aceeași prioritate.

Perioade:

- depunerea dosarului de concurs: 16.04- 03.05.2018, întreorele 08:30 -16:00 de luni până joi și între orele 08:30-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST Mureş: Târgu-Mureş str. Victor Babeş nr. 11, sau prin poștă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite la sediul DJST Mureş, prin poștă, înregistrate după data de 03.05.2018, ora 16:00 sau depuse la sediul DJST Mureş  după data de 03.05.2018, ora 16:00 ); ST Mureş  după data de 03.05.2018, ora 16:00 );

- etapa de verificare a conformității administrative: 04-07.05.2018;  

- afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative: 07.05.2018;

- depunerea completărilor: 08-14.05.2018;

- verificarea completărilor depuse: 15-16.05.2018;

- afişarea rezultatelor finale ale etapei de verificare a conformităţii administrative: 16.05.2018;

- etapa de verificare a eligibilităţii: 17-18.05.2018;

- afişarea rezultatelor etapei de verificare a eligibilităţii: 18.05.2018;

- depunerea contestaţiilor pentru etapele de verificare a conformităţii administrative și de verificare a eligibilității: 21-22.05.2018;

- analiza contestațiilor depuse pentru etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 23-25.05.2018;

- afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 29.05.2018;

- etapa de evaluare tehnică și financiară: 30.05-05.06. 2018;

- afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară: 05.06.2018;

- depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară: 06-07.06.2018;

- analiza contestațiilor pentrue tapa de evaluare tehnică și financiară: 08-12.06.2018;

- afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară și a rezultatelor finale: 13.06.2018.

- perioada de desfășurare a aproiectelor de tineret: 01.07- 05.11.2018.

Contestațiile la concursul local se depun pe adresa de [email protected]

Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), sau de la adresa de e-mail [email protected]

OMTS 121 din 12.02.2018 - METODOLOGIE pentru Concursul național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul național de proiecte studențești

OMTS 224 din 19.03.2018 - privind aprobarea Ghidului de implementare pentru proiectele cu finanţare neramburabilă din cadrul Concursul național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul național de proiecte studențești

Metodologie în format word

DIRECTOR EXECUTIV,

RUS IULIANA

 

 

Ultimele comunicate

ANUNŢ concurs pentru ocuparea a 2 postu...

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş organizează, în temeiul art.7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de o...

Anunţ concurs/examen de promovare în gr...

Anunţ concurs/examen de promovare în grad profesional, în cadrul Compartimentului Tineret al DJST Mureş