TEN OUTSTANDING YOUNG PERSONS OF THE WORLD (TOYP) Târgu-Mureş

Asociaţia JCI Active Citizens Mureş, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Mureş organizează în perioada 01.07.2017 - 01.10.2017 proiectul TOYP Târgu-Mureş, având ca scop recunoaşterea tinerilor (persoane cu vârsta cuprinsă între 18-40 ani), care excelează în domeniile lor de activitate şi care creează schimbări pozitive în comunitate. Prin promovarea acestor tineri, JCI amplifică importanța liderilor responsabili social. Poveștile lor de success, care implică cercetare, determinare și ingeniozitate, servesc drept modele tinerilor, inspiră spre crearea de lideri mai buni, și spre dezvoltarea societății.

Mai multe informaţii pe site-ul: http://toyp.jciromania.ro/ 

 

RAPORT FINAL cu rezultatele etapei de evaluare tehnică pe bază de punctaj 

Rezultatle se găsesc aici.

Raport FINAL cu rezultatele etapei de analiză administrativă a documentelor și evaluare eliminatorie, fără punctaj, a eligibilității solicitanților și proiectelor

Rezultatele se găsesc aici.

Raport cu rezultatele etapei de analiză administrativă a documentelor și evaluare eliminatorie, fără punctaj, a eligibilității solicitanților și proiectelor 

Rezultatele se găsesc aici.

 

ANUNŢ

Ministerul Tineretului şi Sportului- MTS organizează în perioada15 mai - 7 iulie 2017, prin DJST Mureș., Concursul local de proiecte de tineret 2017.

Tema concursului: Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii

Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017  sunt asociațiile şi fundaţiile care funcţionează în condiţiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti și al Fundației Naționale pentru Tineret, cu modificările și completările în vigoare.

           Calendarul de desfășurare a Concursului local de proiecte de tineret 2017

 • Depunerea dosarelor de concurs: 15 mai–06 iunie 2017
 • Etapa de verificare administrativă a eligibilității: 07–12 iunie 2017
 • Afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității:12 iunie 2017
 • Depunerea modificărilor și a complentărilor: 13–19 iunie 2017
 • Reverificarea documentelor după modificări și completări: 20-21 iunie 2017
 • Afișarea rezultatelor etapei de verificare administrativă și a eligibilității după modificări și completări: 21 iunie 2017
 • Etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 22-27 iunie 2017
 • Afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 28 iunie 2017
 • Depunerea contestațiilor: 28-30 iunie 2017
 • Analiza contestațiilor: 03-05 iulie 2017
 • Afișarea rezultatelor la contastații: 06 iulie 2017-la sediul MTS
 • Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 07 iulie 2017-la sediul DJST MUREȘ
 • Perioada de derulare a proiectelor de tineret: 17 iulie-01 noiembrie 2017

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2017 la nivelul DJST Mureș este 47135 lei.

Prioritățile pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017 sunt:

1. Cultură și educație nonformală

2. Sănătate, sport și recreere

3. Participare și voluntariat

4. Muncă și antreprenoriat

Pe lângă cele patru domenii de intervenție din Strategie, se vor avea în vedere și elemente privind contribuția acesteia la inculziunea socială a tinerilor.

Informații suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2017 se pot solicita la adresa de mail [email protected] 

Metodologie 

Metodologie in format word 

Ordin si Metodologie CNP2017

GHIDUL pentru completarea Formularului de finantare la Concursul Local de Proiecte il gasiti aici..